เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมซีโอทู(CO2) เครื่องเชื่อมอาร์กอน เครื่องตัดพลาสม่า เครื่องตัดแก๊ส(Gas) บริษัท สรสิทธิ์ เวลดิ้ง พาร์ท
Thermal Dynamics Cutmaster 12 mm.

ครื่องตัด Plasma
ขนาดย่อม น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดเล็ก
สามารถตัดงานที่มีความหนา
12 mm.

รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 20 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดกลาง น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดหนา
สามารถตัดงานที่มีความหนาสูงสุด
25 mm.


รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 25 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดใหญ่ น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดหนา
สามารถตัดงานที่มีความหนาสูงสุด
30 mm.


รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 35 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดใหญ่ น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานที่มีความหนา
สามารถตัดงานที่มีความหนา
40 mm.


รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 40 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดใหญ่ น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดใหญ่
สามารถตัดงานที่มีความหนา
50 mm.


รายละเอียด >>

Thermal Dynamics PAK 200
ครื่องตัด Plasma
ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก
เหมาะกับงานขนาดใหญ่
สามารถตัดงานที่มีความหนา
70 mm.รายละเอียด >>