เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมซีโอทู(CO2) เครื่องเชื่อมอาร์กอน เครื่องตัดพลาสม่า เครื่องตัดแก๊ส(Gas) บริษัท สรสิทธิ์ เวลดิ้ง พาร์ท


 Faswel MIG-210

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 210 AMP
 มีระบบเชื่อมแบบจุด ซ้อนแนว
 และแบบยาวตลอด
 ใช้ได้กับลวด 0.8-0.9 mm
 
 รายละเอียด >>

Faswel MIG-270(F)

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง
 270 AMPมีโหมดปรับ
 กระแสไฟเชื่อมให้เชื่อมง่าย
 ขึ้น เคลื่อนย้ายสะดวก
 ใช้ได้กับลวด 0.8-0.9 mm
 
 รายละเอียด >>

Faswel MIG-270(T)

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 270 AMP
 การออกแบบที่ลงตัว แข็งแรง
 ทนทาน ง่ายต่อการใช้งาน
 ใช้ได้กับลวด 0.8-1.2 mm
 
 รายละเอียด >>

Faswel MIG-280(F)

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 280 AMP
 มีชุดฝาปิดลวดเชื่อมเพื่อป้องกันฝุ่น
 ละอองและความชื้น
 ใช้ได้กับลวด 0.8-1.2 mm
 
 รายละเอียด >>

Faswel MIG-280(T)

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 280 AMP
 การออกแบบที่ลงตัว แข็งแรง
 ทนทาน ง่ายต่อการใช้งาน
 ใช้ได้กับลวด 0.8-1.2 mm
 
 รายละเอียด >>

Faswel MIG-350(F)

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 280 AMP
 การออกแบบที่ลงตัว แข็งแรง
 ทนทาน ง่ายต่อการใช้งาน
 ใช้ได้กับลวด 0.8-1.2 mm

 รายละเอียด >>

Faswel MIG-500D

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 500 AMP
 สามารถตั้งโปรแกรมได้ 100 โปรแกรม
 ใช้ได้กับลวด 0.8-1.6 mm

 รายละเอียด >>

Faswel MIG-500P

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 500 AMP
 สามารถตั้งโปรแกรมได้ 100 โปรแกรม
 ใช้ได้กับลวด 0.8-1.6 mm
 
 รายละเอียด >>

Faswel NB-200

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง 200 AMP
 ใช้งานง่าย ให้กระแสอาร์คนิ่ม
 สะเก็ดไฟน้อย
 ใช้ได้กับลวด 0.8-0.9 mm

 รายละเอียด >>

Faswel NB-270

 เครื่องเชื่อม MIG
 ให้กระแสเชื่อมถึง
 270 AMPมีความทนทาน
 ให้กระแสอาร์คนิ่ม
 ใช้ได้กับลวด 0.8-1.2 mm
 
รายละเอียด >>
 
Thermal Dynamics Cutmaster 12 mm.

ครื่องตัด Plasma
ขนาดย่อม น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดเล็ก
สามารถตัดงานที่มีความหนา
12 mm.

รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 20 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดกลาง น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดหนา
สามารถตัดงานที่มีความหนาสูงสุด
25 mm.


รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 25 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดใหญ่ น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดหนา
สามารถตัดงานที่มีความหนาสูงสุด
30 mm.


รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 35 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดใหญ่ น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานที่มีความหนา
สามารถตัดงานที่มีความหนา
40 mm.


รายละเอียด >>

Thermal Dynamics Cutmaster 40 mm.
ครื่องตัด Plasma
ขนาดใหญ่ น้ำหนักกลาง
เหมาะกับงานขนาดใหญ่
สามารถตัดงานที่มีความหนา
50 mm.


รายละเอียด >>