เครื่องตัดแก๊ส

 

 

 

 


 Gazcut S-100
 เครื่องตัดแก๊สตามราง
 อัตโนมัติ รุ่น S-100
 ตัวเครื่องมีความทนทาน
 ชุดขับใช้ระบบจานกดคลัส
 แบบเดียวกับญี่ปุ่น
 เหมาะสำหรับงานตัดตรงที่มี
 ความยาว

 รายละเอียด >>


 Gazcut SP-100
 เครื่องตัดแก๊สตามราง
 อัตโนมัติ รุ่น SP-100
 ตัวเครื่องมีความทนทาน
 ชุดขับใช้ระบบจานกดคลัส
 แบบเดียวกับญี่ปุ่นพร้อม
 ชุดป้องกันหัวตัดชนชิ้นงาน

 รายละเอียด >>


 Gazcut S-200
 เครื่องตัดแก๊สตามราง
 อัตโนมัติ รุ่น S-200
 ตัวชุดขับใช้ระบบจานกดคลัส
 แบบเดียวกับญี่ปุ่น 2 หัวตัด
 เหมาะกับงานตัดซอยเหล็ก
 หน้าแคบ ทำให้งานไม่บิดงอ

 รายละเอียด >>


 Gazcut Handy Auto
 เครื่องตัดแก๊สอเนกประสงค์
 อัตโนมัติ Handy Auto
 แบบใช้มือควบคุมการตัดได้
 ตัดงานได้หลายประเภท
 โดยใช้มือประคองด้ามตัด
 แข็งแรง พกพาสะดวก

 รายละเอียด >>

 

 Gazcut Handy-Type
 เครื่องตัดแก๊สอเนกประสงค์
 อัตโนมัติ Handy-Type
 เหมาะสำหรับงานแผ่นเหล็ก
 แบบตรง ตัดแบบวงกลมหรือ
 แบบรูปร่างอื่นๆ
 โดยใช้มือควบคุมการตัดได้

 รายละเอียด >> Gazcut Hand-Pipe
 เครื่องตัดท่อกลมแบบใช้โซ่
 มีให้เลือกทั้งแบบมือหมุนหรือ
 ใช้ระบบมอเตอร์ขับ
 ปรับองศาหัวตัดได้ ระบบเฟืองขับ
 มีความทนทาน สามารถเพิ่มโซ่ได้
 หากตัดท่อมีขนาดใหญ่

 รายละเอียด >>

 


 Gazcut KC-54D
 เครื่องตัดตามแบบอัตโนมัติ
 เหมาะสำหรับงานตัดจำนวนมาก
 โดยทำต้นแบบติดเครื่องเพียง
 1 ชิ้น ระบบภายในและตัวเครื่อง
 มีความทนทาน

 รายละเอียด >>

 


 Gazcut KC-600
 เครื่องตัดแก๊สวงกลมใช้ชุดควบคุม
 แบบ S.C.R. ตัวเครื่องแข็งแรง
 สามารถปรับองศางานตัดได้
 ตัดได้ตั้งแต่ 30-600 mm.

 รายละเอียด >>

 


 Gazcut KC-1000/II
 เครื่องตัดแก๊สวงกลมรุ่น
 KC-1000 แบบ 1 หัวตัดและ
 รุ่น KC-1000II แบบ 2 หัว
 ตัดใช้ชุดควบคุมแบบ S.C.R.
 ตัวเครื่องแข็งแรง ตัดได้ทั้ง
 แนวระนาบหรือแบบ 90 องศา

 รายละเอียด >>


 Gazcut KC-2H
 ใช้สำหรับตัดเหล็ก H-Beam
 ระบบขับใช้แบบ Roller ทำให้ได้
 ชิ้นงานที่แม่ยำและรวดเร็ว
 ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน
 เหมาะกับงานตัดที่หนัก

 รายละเอียด >>

 


 Gazcut Economic
 เครื่องตัดแก๊สตามราง
 อัตโนมัติแบบประหยัด
 ตัวเครื่องมีแผ่นป้องกันความร้อน
 แขนตัดและรางตัดมีขนาดใหญ่
 ช่วยเพิ่มความทนทาน
 เหมาะสมสำหรับตัดเหล็กแบบตรง

 รายละเอียด >>